Sign In

Velkommen til Oltesvikvegen 262

A really cute and clean cabin with everything that one can probably need. There are also some really nice hikes around so its definetly worth a visit 🙂 

Takk for at du valgte vårt hjem.

Hei!

Jeg ville bare takke deg for at du valgte å bo hos oss. Det er en glede å være vert for deg, og du er velkommen tilbake når som helst i fremtiden!


        INSTRUKS FOR BRUK AV Oltesvikvegen 262

 1.  Generelt
  Leietaker plikter å sette seg inn i gjeldende utleiereglement og Instruks for bruk av  Oltesvikvegen (videre kalt «Instruks») før hytta tas i bruk. Alvorlige brudd på utleiereglementet og Instruksen kan føre til umiddelbar oppsigelse av leieforholdet, (jf. pkt. 7 i Utleiereglement) 
 2. Definisjoner :
  Utleier: Yamen Hammoudeh 
  Leietaker: Den/de som signerer (Eller eller fullfører en booking om leie av Oltesvikvegen 262 via http://ferieus.net) iht. dette Utleiereglement,
  Leieobjekt: Oltesvikvegen 262 inkl. alt innbo og løsøre, samt utvendige arealer tilhørende gnr./bnr. Gnr. 37, bnr. 9 i Gjesdal kommune. som eies av Utleier.
 3. Ansvarsforhold

  Leietaker er ansvarlig for at det utpekes en leder over 18 år som fysisk skal være til stedet i leieperioden. Ansvarlig leder skal til enhver tid
  påse at utleiereglement og Instruks for Leieobjektet, samt den generelle branninstruks for Oltedal kommunes bygg og anlegg, til
  enhver tid følges.

 4. Brann
  Leieobjektet har ikke automatisk varsling til brannvesenet.
  En brann må varsles via telefon på 110

  Leietaker er ansvarlig for å pålegge ansvarlig leder rollen som brannansvarlig for Leieobjektet. Leietaker plikter å påse at ansvarlig leder setter seg inn i de stedlige forhold som rømningsveier, slokkeutstyr og alarmanlegg, før Leieobjektet tas i bruk.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at bålforbudet i Gjesdal kommune skal følges. Brudd på dette blir ansett som grovt mislighold.

 5. Røyking
  Det er ikke tillatt å røyke i huset Oltesvikvegen 262, herunder Leieobjektet
 6. Overlevering av nøkkel
  Nøkkel til hytta hentes på Oltesvikvegen 262. Nøkkelen plasseres i et nøkkelboks med kode. Koden fås via SMS/Epost 24-timer før innkjekkingsdatoen.
  Nøkkelen er personlig og skal ikke lånes ut til andre. Tapt nøkkel skal erstattes med gebyr (500NOK ).
 7. Mangler og skader

  Alle skader og/eller mangler som oppstår i leieperioden skal umiddelbart meldes til Utleier på tel. +47 41472611.

  Leietaker er økonomisk ansvarlig for alle feil/skader/mangler forårsaket av feilbruk og/eller uaktsomhet, inkl. hærverk, som finner
  sted i løpet av leietiden. Brudd på utleiereglement og branninstruks,
  inkl. manglende rydding og rengjøring vil bli betraktet som en mangel.

 8. Ved avsluttet leieperiode
  Ved avsluttet leieperiode har Leietaker ansvaret for å:
  1.  Rengjøre hytta innvendig. Dette inkluderer blant annet gulvvask,
  2. vask og rengjøring av kjøkkenbenk, bord, stoler, toalett o.l.
  3.  Rydde utvendige arealer, 
  4.  Påse at alle lyskilder og elektriske apparater er avslått, samt at gass er frakoblet.
 9. Avfallshåndtering
  Leietaker har selv ansvaret for å ta med søppel og kaste det i konainerene som er plassert i enden av oltesvikvegen (Som vist på bildet under), inkl. søppel fra utearealer, når eiendommen forlates. Fjerning av eventuelt hensatt søppel vil bli fakturert Leietaker. 
 10. Lukking og låsing av leieobjektet

  Leietaker har ansvar å påse at alle vinduer og ytterdøren til hytta og ytterdør til utebod er stengt og låst før Leieobjektet forlates. 
  Kostnader for eventuelle skader og/eller tyverier som følge av manglende låsing vil
  bli belastet Leietaker.

 11. Hjelp og assistanse

  Ved behov for hjelp/assistanse fra Utleier i leietiden kontaktes Yamen H.  på tlf. 41472611. Ved brann, større skader og ulykker kontaktes en av nødetatene på:

   • Brann 110

   • Ambulanse 113

   • Politi 112

 12. Ikrafttreden
  Denne Instruksen er vedtatt i den 28.11.2021 og gjelder inntil ny Instruks er vedtatt.

Husregler:

Les husreglene her:  https://feriehus.net/husregler/